Software je dostupný do 15 minut od zaplacení. Garantujeme snadnou instalaci a pravost a legálnost licencí.

Zavřít

O nás

Cíl dostupného softvéru - odkoupit nadbytečné licence, které už nejsou potřebné, a nabídnout je zákazníkům, kteří je mohou dále smysluplně využít, a to všechno za zlomok jeho původní ceny.

Naše licence

je licence, která je vykoupena od společností, které už licence nevyužijí, např. Z důvodu přechodu na novější software. Tyto licence mohou být v souladu s evropskou směrnicí dále legálně přeprodávány. Samozřejmostí je, že licenci už původní uživatel nesmí využívat.

Co umožňuje druhotné licence prodávat?

Právo prodávat software je zakotvené v čl. 4 ods. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24 / ES o právní ochraně počítačových programů, který stanovuje, že se právo na šíření (další převod) počítačových programů v rámci EU vyčerpá při prvním prodaji licence.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodol ve svém rozsudku "Právní ochrana počítačových programů - Uvádění licencí k použitým počítačovým programům stáhnutým z internetu na trh" z 3. 7. 2012, že obchodování s licencemi je v rámci Evropské unie legální a teda neplatí ustanovení licenčních podmínek. Rozhodnutí evropského soudního dvora platí pro software v jakékoliv formě, tzn. jak pro CD, DVD, tak i pro on-line verze.

Výhody našich licencí

Mezi hlavní výhody používání licencí patří:

výhodná cena, která vede ke značným úsporám pro firmy i jednotlivce
licence se nikdy neopotřebuje, zůstáva Vám navždy
platí pro všechny varianty licencí (OEM, COA štítky, on-line verze)

Záruka legálního software

Naše společnost Vám poskytuje garanc 24 měsíců na právně nezávadný převod zakoupeného software. V případě akéhokoliv problému se Vám zavazujeme zakoupený sofware vyměnit. Pokud již software nebude v nabídce, tak Vám vrátíme plnou cenu za zakoupený software.

jak to funguje

Další informace